Tradycyjna Wędzarnia Warmińska

Jarosław Parol

Zlecone przez Głównego Lekarza Weterynarii badania monitoringowe produktów wędzonych – w tym ryb – zostały przeprowadzone na naszym tradycyjnie wędzonym pstrągu – spełnia on nowe restrykcyjne normy – zgodnie ze sprawozdaniem z badań: zawartość benzo(a)pirenu <1,6 µg/kg produktu, natomiast zawartość sumy czterech WWA <6,4 µg/kg produktu (zgodnie z rozporządzeniem 853/2011 dopuszczalne odpowiednio 2,0 oraz 12,0).

Dokładne wyniki badań naszego pstrąga:

Benzo(a)antracen        – 0,28 µg/kg (poniżej LOD – limit of detection);

Chryzen                        – 0,94 µg/kg;

Benzo(b)fluoranten    – 1,45 µg/kg;

Benzo(a)piren              – 0,16 µg/kg (poniżej LOD – limit of detection).

Dodatkowo przeprowadziliśmy badania pstrąga świeżego oraz wędzonego z surowca świeżego i mrożonego i porównaliśmy otrzymane wyniki do ryb wędzonych nowoczesnymi metodami (zewnętrzna wytwornica dymu, preparat dymu wędzarniczego) – pełny tekst zostanie opublikowany już wkrótce w prasie specjalistycznej.