Tradycyjna Wędzarnia Warmińska

Jarosław Parol

Strona internetowa http://www.produktyrybne.pl/ powstała w ramach projektu „Określenie na podstawie badań walorów żywieniowych ryb i przetworów oraz ich bezpieczeństwa zdrowotnego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Sektorowego Programu Operacyjnego  „Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006” na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Badania składników odżywczych i substancji niepożądanych w przetworach rybnych znajdujących się na rynku przeprowadził Morski Instytut Rybacki w Gdyni we współpracy z Centralnym Laboratorium Instytutu Zootechniki w Krakowie, Laboratorium Chemicznym Analiz Wielopierwiastkowych Politechniki Wrocławskiej, Referencyjnym Laboratorium Analiz TZO Instytutu Zdrowia Publicznego w Ostrawie.

Badania wykazały stosunkowo niewielką ilość substancji niepożądanych w przetworach rybnych. Zawartość pestycydów chloroorganicznych, polichlorowanych bifenyli, a także toksycznych metali utrzymuje się na poziomie niezagrażającym zdrowiu. Stosowane w ostatnim okresie, odpowiednio kontrolowane sposoby wędzenia doprowadziły także do zmniejszenia ilości benzo[a]pirenu w rybach wędzonych.


Przy obecnej wielkości spożycia ryb i przetworów rybnych także dioksyny nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Jednakże zgodnie z opiniami naukowych autorytetów kobiety karmiące, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać w swej diecie wędzonego łososia bałtyckiego i wędzonego szprota.

Poniżej umieściłem wyciąg dotyczący podstawowego składu chemicznego mięsa wędzonego pstrąga tęczowego oraz cały artykuł Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni.